top of page

Zwaluweveld

Een gemeenschappelijk permacultuur project 
& voedselbos in volle ontwikkeling
in Scherpenheuvel - Zichem heeft jouw hulp nodig.

Call for action (1)_edited.jpg

Uit een kwetsuur ontstaan er mooie dingen, zei de parel.

Liefste Zwaluweveld sympathisant,


Door samenloop van omstandigheden komt het terrein van het Zwaluweveld te koop te staan. Daardoor is het absoluut niet zeker of het project in haar huidige vorm kan blijven bestaan.

Sommigen zijn hiervan al op de hoogte, voor anderen komt het misschien als een schok.  Het was voor ons allen ook even slikken.

 

Het is van meet af aan de bedoeling geweest, om het terrein op termijn over te dragen naar de groep.  Helaas is de timing nu krapper dan we zelf zouden willen, maar urgentie kan ook iets in beweging zetten. 

 

En er is hoop.  Er is een groep mensen opgestaan die de kans wil aangrijpen om het terrein als gemeenschap vrij te kopen en er echt een gemeenschapsplek van te maken.

Allen zijn het mensen voor wie het Zwaluweveld nu al een waardevolle plek is in hun leven.  Ze zetten zich in om het te behouden en verder uit te bouwen.

 

Zij gaan dit niet alleen doen.

Om deze aankoop te realiseren hebben we de steun nodig van een zo breed mogelijke community. Zo wordt de aankoop financieel dragelijk en kan het terrein in vele handen overgaan.

 

Momenteel onderzoeken we of zo’n onderneming realistisch is, want het gaat niet over kleine bedragen. Via een eerste rondvraag in de dichte cirkel van betrokkenen hebben we reeds 30% van het totaal beoogde bedrag opgehaald. Om echt zeker te zijn dat we ons als potentiële koper kunnen opstellen zouden we 60% moeten behalen tegen eind december. Daaraan willen we de komende maand werken. 

We onderzoeken wat de beste structuur is:  Coöperatie, crowdfund, vzw,...  Er zijn opties, maar het is te complex om dat hier bondig uiteen te zetten.  Er zijn contacten met mogelijke partners op dat vlak, maar nog niks concreet.

 

Als je zou instappen in de groepsaankoop, wat krijg je er dan voor terug?

 

Je krijgt een plaats ter beschikking waar je kan verbinden, wortelen en genieten van wat het terrein brengt. Je kan er meewerken aan projecten, en zelf projecten aanbrengen.  Dit doen we via collectief overleg waarbij rekening wordt gehouden met eenieders eigenheid.

Je mag spreken over jouw plek.

 

In het zomerseizoen zijn er nu al meer groenten dan we met de huidige groep op kunnen, later komen daar de bessen bij, nog later de bomen. Het is een plaats die op termijn overvloed kan creëren voor veel mensen.  Die overvloed creëren we samen.

We geven ook de natuur een plaats.  Door bodemherstellende landbouw toe te passen, en in te zetten op diversiteit van planten en biotopen, verrijkt het eco-systeem aanzienlijk.

Je kan er gewoon een boek lezen, wandelen met de hond, spelen met de kinderen, of al eens een tentje opzetten.

Je geeft een duidelijk signaal aan de overheid en de samenleving dat natuurlijke oases die in voedsel en verbinding voorzien krachtbronnen zijn die deze samenleving nodig heeft.  

Je pioniert zo mee om dit soort plaatsen in de toekomst makkelijker op te zetten.

 

Mensen dromen er vaak van om een stukje grond aan te kopen en ecologisch te gaan leven. Dat is een hele investering en omwenteling. Waarom niet onze krachten bundelen en samen kopen?

 

Uiterlijk 21 december zouden we als groep moeten besluiten of we effectief overgaan tot de koop van het terrein.  Tot dan vragen we niemand om te betalen, maar eens na te denken, over jouw eigen realistisch engagement; wat je zelf kan inbrengen, en wat je verder nodig hebt om daartoe over te gaan. Laat het ons weten!  Deze feedback is nu uiterst waardevol.

 

Zoals gezegd, we zitten nog in de onderzoeksfase, maar willen in de komende weken, al enkele cruciale knopen kunnen doorhakken.

 

Hoe meer mensen zich nu bereid tonen in te stappen, hoe meer zicht we krijgen of er voldoende draagvlak is voor dit mooie project zodat we onze slaagkansen vergroten. 

Het zou veel stress en onzekerheid wegnemen en ons de kans geven om rustig een goede crowdfund campagne op te starten vanaf januari, waarbij we dan effectief beginnen met het inzamelen van het geld. We voorzien ook maandelijkse spaarplannen voor mensen die geen extra spaarpot hebben.

 

Aarzel niet om contact op te nemen en je vragen te stellen.  Die 

vragen en inbreng helpen ons het verhaal helderder te maken en duidelijk te communiceren.

 

Er is nog een lange weg te gaan en het is nog onzeker of we het doel zullen halen, maar wij hebben er alvast zin in om het te proberen. 

Mensen die het crowdfund-team willen vervoegen om een handje te helpen in de voorbereidingen, mogen zich zeker aanmelden.  Extra steun kunnen we altijd gebruiken.  Elke inbreng wordt gewaardeerd.  

 

En verder ..?

Via deze wekelijkse nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden. Noteer alvast de samentuindag op 25/11 om het veld te komen bezoeken of reeds vragen te stellen. 

In december plannen we nog een infomoment in een lokale zaal. Je kan deze nieuwsbrief ook nalezen op de website. 

 

Contacteer ons als je vragen hebt!

zwaluweveld@gmail.com

0479 18 25 89 (Jeroen) 0499 47 29 57 (Bart)

Wil jij ons helpen om onze droom te realiseren? Wil jij deel uit maken van deze droom? Dat kan :)

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page