top of page
Infobord en groep_edited.jpg

Wie zijn we, wat doen we?

Verbinden met de natuur, onze voeding, en met elkaar is onze drijfveer.

AARDE - HERSTEL

VERBINDING

OVERVLOED

PERSPECTIEF

WAT BRENGT 2024 ?

SAMENTUINDAGEN (elke laatste zaterdag van de maand)

in het seizoen van mei tot oktober kunnen mensen er een weekend van maken, en met de tent kamperen.

GROENTENKWEEK (vanaf april tot juni: elke woensdag en donderdag)

In het begin van het seizoen worden de bedden van onze collectieve groententuin volgezet. 

Volgens het engagement van mensen die er aan kunnen deelnemen, zal er meer of minder geteelt worden. 

Vanaf juli begint het zelf-oogst-seizoen

Tussentijdse WORKSHOPS

Er is een programma in de maak voor extra dagen met losse workshops georganiseerd door onze partners.  Deze data zullen in de loop van februari verschijnen.

PERMAKAMP

Van 19 augustus tot 25 augustus: doorlopend kamp, alle leeftijden

met workshops, samenwerkmomenten, skillshare, koken op natuurlijk vuur,

zelf-organisatie-tips voor samenleven en groeien als groep, opzetten van evenementen, ...

Meer info: later.

Inschrijvingen vanaf maart (indien interesse mail: vryhavens@gmail.com)

De voorbereidingen voor het kamp beginnen vanaf maart.

4-delige cursus: COUNTOUR-DESIGN

(6 sept, 11 okt, 8 nov, 6 dec)

Permacultuur ontwerp vanuit de vorm van het landschap

Hoogtelijnen gebruiken om water efficient te bufferen en geleiden op het terrein en in de bodem

extrapoleren van patronen op grote oppervlakten >100Ha

- Ontwerpen van een Vallei

FEEST ?!

  Het feestcommittee buigt zich over data. (Mogelijks Mei, Mogelijks Okt)

JONGERENWERKING

Er zijn verschillende gesprekken met partner-organisaties die zich richten op jongeren, om in 2024 een gezamenlijke werking op te zetten, waar jongeren beter van kunnen worden.

 

SCHOLEN

We richten ons op lokale scholen, en zijn dan ook heel verheugd dat de gemeentelijke lagere school van Zichem geinteresseerd is met de kinderen naar het terrein te komen.

Voor alle vragen omtrent het programma: zwaluweveld@gmail.com

TUNNELSERRE banner.jpg

WERKINGSMIDDELEN

Tot 25 mei is er iemand deeltijds in dienst die woensdag en donderdag permanentie houdt op het terrein.


Vanaf februari komt er een investerings-steun van 16.000eu vrij van de Vlaamse Overheid voor de ontwikkeling van de samentuin.
Middelen om gespreid over 3 jaar (2024, 2025, 2026) te investeren in o.a.:
- grondwerken
- serre
- hakselaar
- klein materieel
- buiten-meubilair:
ook upcycling (zie workshop: "Bouwen met Paletten" (door Le Pachy du Try)
- buiten-keuken
- plantgoed
- kweekbakken
- educatie

- ...

HISTORIEK

SAMENTUINDAGEN (elke laatste zaterdag van de maand)

De zomer van 2020 bracht de eerste mensen naar het terrein.  Gewone mensen, burgers, vrienden, sympathisanten.  Mensen die graag buiten zijn, in de natuur en met elkaar, en zin hebben om dat stukje grond nog vruchtbaarder te maken voor een grote groep mensen.

Sindsdien komen we elke maand samen met een vrijwilligersgroep om die droom te bestendigen, en zorg te dragen voor de aarde en elkaar.

Er werd gedroomd van de vele mogelijkheden.  Er werden eerste ontwerpen gecreëerd, en vanaf de herfst 2020 begon het dan echt.

VOEDSELBOS

Ongeveer 1Ha is ingekleurd als produktie-voedselbos.  De hoofdzaak is daar zoveel mogelijk te oogsten.  Toch verliezen we het aspect mens hier niet.  In het bos zijn open plekjes en zitplaatsen voorzien, zodat het ook aangenaam vertoeven is.

Eigenlijk beschouwen we het ganse terrein als voedselbos.  In elke uithoek zal wel iets eetbaars te vinden zijn.  Het voedselbos is de rooie draad die verweven zit tussen alle andere functies door.  De opbouw van zo'n voedselbos gaat traag, en is gespreid over meerdere jaren.  Je kan toch rekenen op een twintigtal jaar alvorens dat bos een mature vorm begint te krijgen.  In die hele tijd zullen we door geregelde aanplant meer en meer gelaagdheden toevoegen.  We plantten al in 2020, 2022, en de volgende grote aanplant is voorzien voor 2025.  Kleine aanplantingen doen we op bijna dagelijkse basis.  Daarmee houden we rekening met, en maken gebruik van successie: het natuurlijk verloop van biotopen van grasland naar bos.  Dat doen we door planten te introduceren die in die faze van successie gepast zijn.  Zij helpen de volgende successiefaze in gang zetten.

GROENTENTEELT

Er zijn nu 2 percelen van 100m² in produktie.  Die voorzien nu al in de zomer genoeg groenten voor 15/20 mensen.  Elk jaar breidt die groententuin uit.  We produceren afhankelijk van wat we kunnen onderhouden.  Hoe meer mensen tijd en energie hebben om er mee bezig te zijn, hoe meer we telen.  Zo vinden we een organische balans.  Na twee jaar telen constateren we dat de grond vruchtbaar is, en dat we met relatief weinig moeite grote resultaten halen.  De groenten zijn ons ruilmiddel bij uitstek.  Pompoenen om iemand te bedanken, of uit te delen bij de buren in ruil voor andere diensten.  Overvloed creëert overvloed.  Dat voelen we door er mee bezig te zijn.

WELZIJNSWERKING

Naast voedselproduktie, willen we met het terrein ook een oase zijn voor mensen die het soms moeilijk hebben.  Zoals ook kwetsbare jongeren, die het gevoel hebben geen plaats in de samenleving te hebben, willen we de ruimte geven zich hier te ontplooien.  Via verschillende externe partners zoals Arktos, scholen, de scouts kunnen zij hier terecht voor een aangepast programma.  Zo creëeden ze een eigen vuurplek, doen mee aan collectief fysiek werk, en genieten tegelijk van het resultaat van hun inspanningen.  Er is veel aandacht voor gesprek, en de kwaliteit van gewoon Zijn.

WORKSHOPS en OPLEIDINGEN

Sinds 2022 gaan er steeds vaker korte dagworkshops door met uiteenlopende onderwerpen: Zeisen, Bushcraft, koken op kampvuur, braam vlechten, determineren van planten, timmeren met palettenhout, ...

Vanaf april 2024 komt daar een jaaropleiding Praktische Permacultuur bij.

(Data van het nieuwe programma volgen in januari, inschrijvingen vanaf februari).

PLANTENTEELT

Een kleine kwekerij is in ontwikkeling.  Planten die we opkweken zijn in de eerste plaats bedoeld om uit te zetten op het terrein.  De surplus kunnen we ruilen voor andere planten met vergelijkbare voedselbosprojecten.  Op termijn zouden we ook planten kunnen verkopen.  Er is ook een leertraject verbonden.  In de kwekerij leren we vermeerderen.  Technieken als zaaien, stekken, enten, scheuren komen aan bod, en leren zorg dragen voor jonge baby's.  We zijn in afwachting van een grote tunnelserre van 20m, om nog onze infrastructuur te verbeteren.  Die serre zal in de zomer ook dienstdoen voor tomaten-/meloenen- en andere teelt.

We ontwikkelen:

MAAI/GRAASBEHEER

COMPOSTEREN

REGENERATIEVE LANDBOUW

BODEMHERSTEL

WATERBEHEER

CONTOURDESIGN

NATUUROBSERVATIE

Voor de toekomst denken we aan:

KAMPEREN

EVENEMENTEN

KOKEN

OOGSTEN en VERWERKEN

CEREMONIE en MEDITATIE

...

Nieuwe mensen brengen nieuwe ideëen, competenties, noden, connecties.  We laten ons leiden door de bruggen die er zijn, het enthousiasme of competentie, en ontwikkelen naargelang het engagement.  Zo is het project in constante ontwikkeling, en kan eenieder zijn plaats er in vinden.

PERMANENTIE

Aangezien we voornamelijk een vrijwilligersorganisatie zijn, met eerste stapjes richting Semi-Professionele werking, is er niet zo heel veel permanentie op het terrein.  Dat hoeft ook niet.  Dat geeft de natuurlijke bewoners van het veld ook wat rust.  Doorheen de week is er meest kans iemand te treffen op woensdag of donderdag, maar best bel je toch eerst even (Jeroen 0479 18 25 89).  Tijdens die weekdagen zijn we soms met een kleine kerngroep werkzaam.  Het zijn de beste leermomenten, omdat we daar echte met volle tijd en aandacht bezig zijn met 1 specifiek ding.

WWOOFING

In de zomermaanden is het mogelijk als vrijwilliger voor kost en inwoon mee te draaien.  Verblijven kan op het terrein, of bij 1 van de leden in de buurt.  Daarvoor stuur je best een mailtje (zwaluweveld@gmail.com)

20220815_192808.jpg

Ons verhaal

Het Zwaluweveld is als samentuin begonnen in de zomer van 2020.  
Iedereen is welkom bij ons, of je nu komt om te ervaren, te zijn, te genieten, te proeven, mee te werken,... 
Onze tuin wil er zijn voor zij die (om welke reden dan ook) nood hebben aan natuur, stilte, verbinding.  
Vertoeven in groene ruimte werkt ontspannen en verhoogt het gevoel van welbevinden en ergens bijhoren.
We doen dit omdat we geloven dat een inclusieve manier van werken een meerwaarde is voor de kwaliteit van leven. Iedereen voelt zich som wat verloren, eenzaam, of gespannen in deze ratrace van het leven.
Wij willen we met Zwaluweveld een baken zijn.  Dichter bij de natuur komen, brengt ons ook dichter bij onszelf.

Goesting om mee te doen?
Iedereen is altijd welkom

bottom of page