top of page

CROWDFUNDING

SAMENAANKOOP VAN HET TERREIN

Het jaar 2024 is goed en wel gestart, met een doorstart van het project.

 

MEDE-EIGENAARSCHAP

Dit jaar gaat de eigendom over van privé eigendom in handen van de groep.  Daarvoor werken we samen met een bestaande coöperatie “Wel Daarom” om die aankoop te realiseren.  Het beoogde kapitaal daarvoor is 200.000eu, waarvan 160.000eu voor het terrein zelf, en +-30.000eu aan kosten die ermee gepaard gaan (notaris, ea).  Wat overblijft, blijft in reserve totdat de Algemene Vergadering er een bestemming aan geeft.

 

We zoeken een grote groep van een paar honder mensen die mee coöperant worden en zo de aankoop mogelijk maken.  Momenteel is daarvan +- 120.000eu opgehaald, en de koopaktes zijn momenteel in opmaak, en zullen eind maart getekend zijn.  Daarna rest er nog een jaar om het resterende bedrag op te halen.

 

BEHEER

Eens de coöperatie eigenaar, geeft zij het beheer van het terrein in handen van de huidige vzw “De Nieuwe Aarde”, die binnenkort gewoon vzw “Zwaluweveld” zal heten.  De vzw wordt bestuurd door de mensen die minimum een jaar op het terrein actief zijn.  Zo blijft de autonomie bij degene die zich werkelijk engageren op of rond het terrein.

 

COOPERANT WORDEN

De coöperatie tracht zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om gezamenlijk het kapitaal op te bouwen dat nodig is om het terrein vrij te kopen.  Je kan coöperant te worden door aandelen te kopen.  Eén aandeel kost 250eu.  Kleinere bedragen kunnen als gift worden gestort.  (stortingsformulier vind je onderaan de pagina).

 

Als je eenmaal een aandeel hebt gekocht, krijg je daarvan een certificaat met een uniek nummer op naam.

Het eerste aandeel van 250eu op naam, wordt een Stam-aandeel genoemd.

Een Stam-aandeel is enkel terugvorderbaar(*) van de coöperatie als het terrein zou worden verkocht, en het project wordt ontbonden.

Voor elk volgend aandeel kan je als coöperant kiezen of je er een stam-aandeel, of gewoon aandeel van wil maken.  Gewone aandelen kunnen na 5 jaar teruggevorderd(*) worden van de coöperatie.  De waarde blijft altijd ongewijzigd (=250eu).

 

(*) Noot: elk aandeel kan altijd gewoon onderling van eigenaar veranderen (doorverkocht, geschonken, geërfd).  Het volstaat dat de nieuwe eigenaar zich hiervoor aanmeld bij de coöperatie.

 

Er kunnen ten allen tijde mensen instappen, en uitstappen, hun aandeel vergroten of verkleinen.  Het is ook mogelijk een spaarplan aan te gaan, met maandelijkse betalingen (vanaf 20eu/mnd), om alzo aandelen op te bouwen.

 

Jaarlijks wordt er een uitkoopronde georganiseerd.  Daarbij kijken we naar het saldo op de rekening.  De Algemene Vergadering bepaalt dan hoeveel aandelen dat jaar kunnen worden uitgekocht.  Mensen die hun aandeel willen verlagen, kunnen zich dan aanmelden.

 

Zo proberen we met onze organisatie een dragende groep van een paar honderd mensen op te bouwen.  Ieder kiest naar eigen vermogen de grootte van diens inbreng.  Elke coöperant krijgt een gelijkwaardige stem in de Algemene Vergadering van de Coöperatie.

 

VRIJKOPEN

Als er eenmaal een relatieve stabiliteit is bereikt in de verdeling van de aandelen, kunnen de coöperanten beslissen om over te gaan tot het Vrijkopen van de grond.  Hoe dat in zijn werk gaat, verwijzen we graag naar de website van “Wel Daarom”.

Als het terrein vrijgekocht is, is het uit de speculatieve markt gehaald, en behoort het terrein op dat moment toe aan de gemeenschap, die het verder samen beheerd.

"Mensen dromen er vaak over om een stukje grond aan te kopen en ecologisch te gaan leven. Dat is een hele investering en omwenteling. Waarom niet onze krachten bundelen en samen kopen?"

 

 

 

Inspiratie:

​Waarom de grond weer van de gemeenschap zou moet worden:
    video:  Damaris Matthijsen: gemeenschapsgrond

********************************************

Een gemeenschapsgrond als coöperatie vrijkopen, hoe doe je dat ? 

Coöperatie “Wel Daarom”, deed het ons voor:
    video:   De Welenhoeck / Vrijkopen uitgelegd

                    (ook dat project kan je nog steeds steunen)

**********************************************


Je kan instappen als coöperant door een bijdrage (€250 per aandeel) te storten op:

Rek.Nr: BE29 9734 7870 7764
naam: 'Wel Daarom CV-SO'
mededeling: Naam en  E-mailadres
Vul a.u.b. ook het onderstaand crowdfundformulier in.

Crowdfundformulier

Hartelijk dank ! We volgen het op <3

bottom of page