top of page

CROWDFUNDING

SAMENAANKOOP VAN HET TERREIN

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

 

 

 

Liefste Zwaluweveld sympathisant,

Door samenloop van omstandigheden staat het terrein van het Zwaluweveld te koop. Daardoor is het absoluut niet zeker of het project in haar huidige vorm kan blijven bestaan.  Dat was in oktober een onverwachtse schok, waar iedereen hier even van moest bekomen.

Uit de groep zijn een aantal mensen opgestaan die de kans willen aangrijpen om het terrein als gemeenschap vrij te kopen en er echt een gemeenschapsplek van te maken. 

Het is van meet af aan de bedoeling geweest, om het terrein als groep te dragen.  Nu is het moment om dat ook waar te maken. De timing is krap, maar de urgentie heeft ook iets in beweging gezet. 

Vandaag is er een hele crowdfund-campagne op poten gezet, en hebben we zo met de community al ruim 100.000eu bij elkaar gespaard.

Het geeft aan dat het Zwaluweveld vandaag al als een waardevolle plek wordt beschouwd.  Ook nieuwe mensen zien die schoonheid, en sluiten zich aan.  Samen zetten ze zich in om het project te behouden en verder uit te bouwen.

Zij gaan dit niet alleen doen.  U kan mee helpen het project te redden door je aan te melden als cooperant, een aandeel te nemen, en zo enkele vierkante meters terrein vrij te kopen voor de gemeenschap.

Lees verder, hoe je dat kan doen, wat dat allemaal inhoudt, en wat je er van kan terugverwachten…

 Om deze aankoop te realiseren hebben we de steun nodig van een zo breed mogelijke community. Zo wordt de aankoop financieel dragelijk en kan het terrein in vele handen overgaan.

De laatste 4 maanden zijn we intensief bezig geweest om dat waar te maken.  We onderzochten de haalbaarheid en de juiste vorm, en het bedrag dat nodig is om ons doel te bereiken.  200.000eu is het kapitaal dat we tegen december 2024 willen ophalen.  Dat is genoeg voor de aankoop van het terrein + plus kosten.  Daarvan is in een eerste ronde iets meer dan de helft binnen.  Als we 110.000eu op de rekening hebben staan, kunnen we de compromis voor de aankoop tekenen.  Voor de rest van het bedrag hebben we dan nog de tijd tot het eind van het jaar.


Om echt zeker te zijn dat we ons als potentiële koper kunnen opstellen zouden we minimum 60% van dat bedrag bij elkaar moeten krijgen tegen eind januari. We hebben nu al 50%.  Het lijkt er op dat we dat streefdoel gaan halen.  Zeker ook met jouw hulp.  Hoe klein of hoe groot, dat mag je voor jezelf bepalen.

Nu we die belangrijke 50% hebben gehaald zetten we de volgende stap in gang: coöperatie opstarten en de eigendoms-overdracht regelen.  Daar willen we in januari aan werken.  Het resterende bedrag zullen we ophalen in de loop van 2024.


 

 

 

 

 


Wat krijg je er voor terug als je zou instappen in de groepsaankoop?


Je mag spreken over jouw plek, jouw thuis.  

Je krijgt een gemeenschapsplaats ter beschikking waar je kan verbinden, wortelen en genieten van wat het terrein brengt. Je kan er simpelweg zijn of meewerken aan projecten, en je kan ook zelf projecten aanbrengen.  

Dit alles doen we via collectief overleg waarbij rekening wordt gehouden met eenieders eigenheid en noden.

Je kan er gewoon een boek lezen, wandelen met de hond, spelen met de kinderen, of al eens een tentje opzetten.

Je geeft een duidelijk signaal aan de overheid en de samenleving dat natuurlijke oases die in voedsel en verbinding voorzien krachtbronnen zijn die deze samenleving nodig heeft.  

Je pioniert zo mee om dit soort plaatsen in de toekomst makkelijker op te zetten.  Vrijhavens om zacht te landen.

 

"Mensen dromen er vaak over om een stukje grond aan te kopen en ecologisch te gaan leven. Dat is een hele investering en omwenteling. Waarom niet onze krachten bundelen en samen kopen?"

 

 

 

 

Wat is er al gerealiseerd?

Er zijn 1200 bomen en struiken gepland.  Van fruit tot geriefhout, tot habitat voor vogels en windbeschutting.

We hebben maandelijkse samentuindagen.  Er is 200m² groententuin die nu in het zomerseizoen al meer groenten geeft, dan we met de huidige groep op kunnen.  Elk jaar breidt die groententuin uit.

De frambozen en bramen beginnen nu ook stilaan te geven, weldra komen de bessen op gang, nog later de bomen. Het is een plaats die op termijn overvloed kan creëren voor veel mensen.  Die overvloed creëren we samen.

We geven ook de natuur een plaats.  Door bodemherstellende landbouw toe te passen, en in te zetten op diversiteit van planten en biotopen, verrijkt het eco-systeem aanzienlijk.

Er worden cursussen en workshops gegeven, waar je kan leren met die natuur om te gaan.  Daarnaast leren we zoveel van elkaar.  Iedereen heeft altijd wel iets bij te brengen.


 

En hoe gaat het nu verder?

Dankzij de crowdfund-campagne komen er nu veel nieuwe mensen bij.  Dit vinden we minstens even belangrijk, zoniet belangrijker dan dat geld.

Het project gaat verder als het terrein is vrijgekocht.  Dit is het moment voor een mooie doorstart.  

Met de nieuwe groep mensen zullen we een nieuw evenwicht gaan zoeken.  Er zijn geen bepaalde verwachtingen vanuit de organisatie voor een bepaald engagement.  Ieder beslist voor zich in hoeverre men wil bijdragen in het creëren van de plek.  Het is de optelsom van het persoonlijk gekozen engagement van mensen dat bepaalt wat mogelijk is.

Dat proces geven we tijd, het ganse jaar staat in het teken daarvan.  Landen, aarden, verbinden, voelen, leren kennen, vertrouwen, inspireren, participeren, engageren, beheren...

 

De werking wordt opgezet en besproken door de mensen die actief zijn op het terrein.
Ze vormen samen de vzw, die de werking coördineert.  Ook daar zullen we een nieuw evenwicht moeten zoeken.

De lopende zaken en de plannen die al opgesteld waren voor de komende jaren, gaan door.  Er zijn extra werkingsmiddellen aangetrokken voor de komende 3 jaar om nuttige investeringen te doen.   

En we onderhouden wat er al is.

De maandelijkse Samentuindagen zijn de uitgelezen moment om het terrein, de werking en de mensen te leren kennen.

Er zal een jaaropleiding doorgaan vanaf april, met maandelijkse sessies, elke 2e zaterdag van de maand.  Daarbij komen nog losse workshops, en andere evenementen.  Dat programma, en inschrijvingen verschijnt in februari hier op de site.

aandelen verdeling in vierkante meters 7.png

KOOP een STICHTEND aandeel

Elke 250eu inbreng als aandeel garandeert 36m² vrijgekochte grond voor huidige en toekomstige generaties.  Dat is genoeg plaats voor een grote boom, een moestuin, of een zitplaats.

Je garandeert plaats voor natuur, de mens, en de produktie van hoogwaardige landbouwprodukten.

Via jouw inbreng geef je grond een concrete invulling.

 

 

 

 

Concreet: wat kan je doen?

FAZE 1:

In een eerste Faze, die loopt tot eind januari, willen we 120.000eu verzamelen

om daarmee de aankoop te sluiten.  De aankoop organiseren we via een coöperatie.

Geld dat vandaag al gestort is staat op een vaste rekening. Mocht de aankoop niet doorgaan wordt dat geld meteen integraal terugbetaald.  Als de koop doorgaat, begin februari, krijgen de mensen met een inbreng daarvan bericht, en vraag naar hun gegevens, en zullen ze hun aandeel toegewezen krijgen, met de nodige bewijzen.

Hoe ons aandeel-systeem werkt:

In het kort: Een aandeel kan je gedurende 5 jaar niet terugvorderen bij de cooperatie.  Het eerste aandeel (van 250eu) is een stichtingsaandeel (dat wordt alleen vrijgegeven als het project zou stoppen en het terrein zou worden verkocht.  Aandelen kunnen wel ten allen tijde wettelijk van eigenaar overgaan: doorverkoop, schenking, erfenis, ... het volstaat dat de nieuwe eigenaar dan wordt aangebracht en ingeschreven.

Mocht je vandaag willen bijdragen: Het rekeningnummer is: BE29 9734 7870 7764

Bijdragen kleiner dan 250eu, worden als gift ingeschreven.

Voor 250eu koop je een stichtings-aandeel.  Elk volgend aandeel na 250eu is een gewoon aandeel, terugvorderbaar bij de coöperatie na 5 jaar.

Op basis van het saldo op de rekening, sturen we onze beslissingen.  Elke inbreng helpt die beslissingen beter te nemen.

Met de mensen die zich vandaag al hebben aangemeld zijn we die cooperatie aan het voorbereiden. 

Hoe meer mensen zich vandaag bereid tonen in te stappen, hoe meer zicht we krijgen of er morgen voldoende draagvlak is voor dit mooie project zodat we onze slaagkansen vergroten.
 

Dankzij een goeie eerste crowdfund-faze, is er al veel stress en onzekerheid weggevallen.  We weten dat we er nog niet zijn, maar we weten dat we op goede weg zijn.  Elke inbreng voor eind januari is nu cruciaal.  Het worden nog inspannende tijden, maar de top van de eerste beklimming komt in zicht.


FAZE 2

Met de eerste schijf van 100.000eu kunnen we de definitieve aankoop sluiten, en daarmee sluit faze 1 af.  In faze 2 zullen we op zoek gaan naar het resterende bedrag (van de totaalsom van 200.000eu).  Daarvoor hebben we meer tijd, tot december 2024.  Via evenementen, en meer gerichte campagnes.

Vooral willen we in de lente ook de werking op het terrein weer op gang trekken.  Na een lange winterstop is het tijd voor leven.

Ondertussen blijven we info-momenten organiseren, en mensen kunnen zich blijvend aansluiten.

We hebben een goed team van specialisten die ons in al die stappen begeleid.  We willen er voor waken dat alles degelijk verloopt.  We trachten transparant te communiceren, en niets te beloven wat we niet kunnen waarmaken, maar een realistisch plan voor te stellen, waar we ons aan houden.

Als dat eerste stof is neergedaald, hebben we de kans om een rustige crowdfund-campagne op te starten eens de coöperatie een feit is. 

 

 

 

Inspiratie:

​Waarom de grond weer van de gemeenschap zou moet worden:
    video:  Damaris Matthijsen: gemeenschapsgrond

********************************************

Een gemeenschapsgrond als coöperatie vrijkopen, hoe doe je dat ? 

Coöperatie “Daarom Wel”, deed het ons voor:
    video:   De Welenhoeck / Vrijkopen uitgelegd

                    (ook dat project kan je nog steeds steunen)

**********************************************


Je kan instappen als coöperant door een bijdrage te storten op:
Rek.Nr: BE29 9734 7870 7764
met vermelding van jouw naam en de keuze tussen een aandeel of gift. 
Vul ook het crowdfundformulier in, zodat we u terug kunnen bereiken.

 

Crowdfundformulier

Als u twijfelt, neem contact via onderstaand formulier (niet bindend)  Stel gerust uw vragen.

Hartelijk dank ! We volgen het op <3

bottom of page